İdare Hukuku

GÖKER HUKUK, gerçek ve tüzel kişilere:

– idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarda;
– idarenin haksız eylem ve işlemlerinden doğan zararları konu alan maddi ve manevi tazminat davalarında;
– idari para cezalarıyla ilgili davalarda;
– öğrencilerin sınav notlarına ilişkin davalarda ve
– kamulaştırma ve imar konulu davalarda

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.