Uluslararası Hukuk

GÖKER HUKUK, gerçek ve tüzel kişilere:

– Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularda
– yabancı mahkemelerce verilen kararların tanınması ve tenfizine ilişkin davalarda

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca GÖKER HUKUK, Türkiye’deki şirketlerle işbirliği yapmak isteyen yabancı firmalara da yine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verebilir.