Borçlar Hukuku

GÖKER HUKUK, gerçek ve tüzel kişilere:

– eser sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda;
– kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda ve
– borçlar hukuku çatısı altında toplanan diğer sözleşmelerle ilgili meselelerde

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.