İcra ve İflas Hukuku

GÖKER HUKUK, gerçek ve tüzel kişilere:

– ilamsız alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;
– ilamlı alacakların icra takibinde;
– kıymetli evraklardan doğan alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;
– istihkak davalarında;
– kira alacaklarında ve tahliye davalarında;
– iflasa ilişkin işlem ve davalarda;
– icra ceza davalarında ve
– ipotek ve rehin tesisi ile bunların kaldırılması süreçlerinde

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.